Ölkəmizdə VII dəfə Milli İnsan Resursları Forumu (MİRF2024) keçiriləcək!

Ölkəmizdə insan resurslarının inkişaf

Tam bax